Configuració d'una connexió especificant opcions detallades

Per especificar la configuració de seguretat detallada o per quan no es pot establir la connexió sense fil per mitjà dels altres procediments, introduïu manualment tota la informació necessària per a la connexió LAN sense fil. Abans de configurar la connexió, comproveu i anoteu la informació relacionada amb l'SSID, la clau de xarxa, l'estàndard de seguretat o el mètode d'autenticació o xifratge. Comprovació de l'SSID i la clau de xarxa
1
Premeu  (Configuració).
2
Premeu <Preferències>  <Xarxa>  <Xarxa sense fil>  <Opcions de xarxa sense fil>  <Altres (manuals)>.
3
Premeu <Introducció manual>.
4
Premeu <SSID> i introduïu l'SSID que heu anotat.
5
Especifiqueu les opcions de seguretat a <Opcions seguretat>.
Ús de la WEP
1
Premeu <WEP>.
2
Seleccioneu un mètode d'autenticació.
Per utilitzar la clau WEP com a contrasenya, premeu <Clau compartida>.
Si premeu <Sistema obert>, l'equip interpreta que hi ha una autenticació configurada a l'encaminador sense fil. Si això passa, l'equip canvia automàticament l'opció a <Clau compartida> i recupera la connexió.
3
Seleccioneu la clau WEP que vulgueu editar.
Premeu qualsevol clau de <Clau WEP 1> a <Clau WEP 4>.
4
Introduïu la clau de xarxa que heu anotat.
5
Seleccioneu la clau WEP que voleu usar.
6
Premeu <Bé>.
Ús de WPA-PSK o WPA2-PSK
1
Premeu <WPA/WPA2-PSK>.
2
Seleccioneu un mètode de xifratge.
Per configurar l'equip per seleccionar automàticament AES-CCMP o TKIP perquè coincideixi amb la configuració de l'encaminador sense fil, premeu <Auto>.
3
Premeu <PSK> i introduïu la clau de xarxa que heu anotat.
4
Premeu <Bé>.
Ús de WPA-EAP o WPA2-EAP
1
Premeu <WPA/WPA2-EAP>.
2
Premeu <Bé>.
6
Premeu <Bé>.
 Quan l'encaminador de xarxa sense fil es detecti i la configuració hagi finalitzat, apareixerà la pantalla <Connectat.>.
8296-044