Connexió als altres dispositius

L'equip es pot connectar a un ordinador (servidor Windows) o a l'Espai avançat d'altres impressores multifunció Canon d'una xarxa. L'equip pot imprimir/enviar dades desades al servidor Windows o a l'Espai avançat connectat. Per contra, altres impressores multifunció poden recuperar dades de l'Espai avançat de l'equip.
Per connectar l'equip als espais d'emmagatzematge d'altres impressores multifunció, també cal configurar opcions a les altres impressores. Configuració de l'Espai avançat com a públic
1
Premeu  (Configuració).
2
Premeu <Opcions de funcions>  <Desar/Accedir a fitxers>  <Opcions de xarxa>.
3
Especifiqueu cada element.
Desament d'impressores multifunció a les quals vulgueu connectar-vos
Deseu el servidor Windows o l'Espai avançat d'altres impressores multifunció a les quals vulgueu connectar-vos.
1
Premeu <Opcions de llocs de la xarxa>  <Desar>.
2
Introduïu la informació necessària i premeu <Bé>.
<Nom>
Introduïu el nom de l'Espai avançat al qual vulgueu connectar-vos. Com el nom que introduïu aquí apareix a la llista en el moment de l'accés, introduïu un nom que sigui fàcil de llegir.
<Protocol>
Seleccioneu <SMB> o <WebDAV>, segons si el servidor Windows o l'Espai avançat de destinació està disponible com a servidor SMB o WebDAV.
<Ubicació>/<Nom de l'amfitrió>
<Ubicació> apareix quan seleccioneu <SMB> i <Nom de l'amfitrió> apareix quan seleccioneu <WebDAV> a l'opció del protocol.
Introduïu l'adreça a <Ubicació> com a "\\ (nom d'amfitrió o adreça IP) \share" per connectar-vos a un espai compartit o "\\ (nom d'amfitrió o adreça IP) \users" per connectar-vos a un espai personal.
Introduïu l'adreça a <Nom de l'amfitrió> com a "https:// (nom d'amfitrió o adreça IP)" i premeu <Següent>. Després, introduïu "/share" per a l'espai compartit o "/users" per a l'espai personal a <Camí de la carpeta>.
No deseu res que no sigui la Espai avançat d'un altre equip de la sèrie imageRUNNER ADVANCE o un servidor del Windows obert externament, ja que això podria provocar problemes de funcionament de l'equip.
Control dels protocols de comunicacions
Verificació del certificat per a la connexió
8296-053