Uložení skupiny do tlačítka volby na jeden dotek

Místa určení uložená v tlačítkách volby na jeden dotek lze zkombinovat do skupiny a uložit jako jediné místo určení.
Do skupiny můžete uložit také schránku (dočasné úložiště stroje) (Jednoduché úpravy souborů).
1
Stiskněte tlačítko <Nastavení m.urč./přesm.>. Obrazovka <Hlavní obrazovka>
2
Stiskněte tlačítko <Uložit rychlou volbu>.
3
Vyberte tlačítko, které chcete uložit, a stiskněte <Uložit/Editovat>.
4
Stiskněte tlačítko <Skupina>.
5
Stiskněte <Název>  zadejte název skupiny a stiskněte <OK>.
6
Stiskněte <Název tlačítka rychlé volby>  zadejte název tlačítka volby na jeden dotek, které se má zobrazit, a stiskněte <OK>.
7
Vyberte místa určení, která chcete uložit do skupiny.
Stiskněte <Přidat z rychlé volby>  vyberte místo určení stiskněte <OK>.
Při výběru schránky
Stiskněte <Uložit do schránky>  vyberte schránku  stiskněte <OK>.
8
Stiskněte tlačítko <OK>  <Zavřít>.
8297-069