Ochrana důvěrnosti přijatých dokumentů

Tato funkce slouží k ukládání přijatých dokumentů splňujících určité podmínky do zadaného úložiště (Důvěrná faxová schránka). Důvěrná faxová schránka obsahuje mnoho schránek, z nichž každou lze chránit s pomocí hesla. Po zadání podmínky, kdy např. zadáte ukládání všech dokumentů ze Společnosti A do Schránky č. 10, budete smět kontrolovat pouze dokumenty, které potřebujete. S pomocí této funkce také můžete zabránit neoprávněným osobám, aby neúmyslně nahlížely do důvěrných dokumentů, a to nastavením hesla. Když indikátor Zpracování/data na ovládacím panelu svítí stálým zeleným světlem, zkontrolujte/vytiskněte uložené dokumenty níže uvedeným postupem.
Aby bylo možné použít tuto funkci
Některá nastavení, jako například místo pro uložení a heslo pro dokumenty, je třeba uložit předem.
1
Stiskněte tlačítko <Schránka Fax/I-Fax>. Obrazovka <Hlavní obrazovka>
2
Stiskněte tlačítko <Důvěrná faxová schránka>.
3
Vyberte schránku, kde jsou dokumenty uloženy.
Je-li pro schránku nastaveno heslo, zobrazí se obrazovka s výzvou, abyste zadali heslo. Zadejte heslo a stiskněte <OK>.
Zobrazí se seznam uložených dokumentů.
4
Vyberte dokument, který chcete vytisknout, a stiskněte <Tisk>.
Po stisknutí <Detaily> můžete zkontrolovat informace o dokumentu, včetně jmen odesilatelů a počtu přijatých stránek.
Stisknutím <Zobrazit obraz> umožníte kontrolu obsahu dokumentu a výběr a smazání stránek.
Stisknutím <Smazat>  <Ano> dokument odstraňte. Nelze smazat více dokumentů najednou. Chcete-li smazat více dokumentů, vybírejte a mazejte je po jednom.
Nelze tisknout více dokumentů najednou. Chcete-li tisknout více dokumentů, vybírejte a mazejte je po jednom.
5
Stiskněte tlačítko <Spustit tisk>.
Chcete-li, aby byl dokument po vytištění odstraněn, před tiskem stiskněte <Smazat soubor po tisku>.
Spustí se tisk.
TIPY
Na stroji můžete provést nastavení, že vám při příjmu dokumentů bude e-mailem doručováno URL místa pro uložení. Po jednoduchém zadání URL do adresního řádku webového prohlížeče budete moci kontrolovat obsah dokumentů z počítače přes Remote UI (Vzdálené UR). <Nastavit/Uložit důvěrné faxové schránky>
Registrace libovolné úrovně faxových schránek na tlačítko <Osobní>/<Sdílená> umožní rychlé a účinné ovládání.
8297-095