Vyprázdnění zásobníku odpadu z děrovačky

Pokud je odpad děrovačky ve finišeru plný, v pravé dolní části obrazovky se zobrazí odpovídající ikona. Stiskněte ikonu a podle instrukcí na obrazovce vyprázdněte odpad děrovačky.
Kopie a výtisky mohou být při vyprazdňování odpadu děrovačky postoupeny na volitelná zařízení. Při manipulaci s připojeným volitelným zařízením buďte opatrní.
8297-01S