Výměna bubnové jednotky

Když je bubnová jednotka téměř na konci své životnosti, ve spodní části obrazovky se zobrazí hlášení vyzývající k výměně bubnové jednotky. Stiskněte ikonu v pravé dolní části obrazovky a vyměňte bubnovou jednotku podle pokynů na obrazovce.
Bubnové jednotky uchovávejte mimo zdroje světla, například mimo přímé sluneční světlo.
Pokud bubnovou jednotku uskladníte v místnosti, která je chladná, ale rychle se vytápí, nebo v ní dochází k rychlým změnám teploty, začnou se v jednotce tvořit kapičky vody (kondenzace).
Oranžový ochranný kryt neodstraňujte, dokud se nezobrazí příslušná výzva v následujícím postupu.
Model bubnové jednotky najdete v části Náhradní díly.
Hlášení vyzývající k výměně bubnové jednotky zobrazené ve spodní části obrazovky se liší podle vaší smlouvy.
Až budete s výměnou bubnové jednotky hotoví, stiskněte <Zavřít>.

Postup výměny bubnové jednotky

1
Otevírat přední kryt hlavní jednotky.
2
Otevřete kryt bubnové jednotky.
3
Vytáhněte bubnovou jednotku.
Vytáhněte bubnovou jednotku; při vytahování ji podpírejte rukama, podle obrázku.
Bubnovou jednotku nenaklánějte. Mohlo by dojít k vysypání toneru z bubnu.
4
Vyjměte novou bubnovou jednotku z krabice.
5
Zasuňte do stroje novou bubnovou jednotku.
6
Sejměte ochranný kryt.
Nejdříve zatlačte na jezdec na pravé straně oranžově zbarveného ochranného krytu proti zadní straně hlavní jednotky až nadoraz, poté vytáhněte ochranný kryt.
Po sejmutí ochranného krytu zkontrolujte, zda je bubnová jednotka zcela zatlačená do hlavní jednotky. Pokud bubnovou jednotku nezatlačíte zcela dovnitř, dojde k závadě.
7
Zavřete kryt bubnové jednotky.
8
Zavřete přední kryt hlavní jednotky.
Až budete s výměnou hotoví, starou bubnovou jednotku vložte do sáčku, ve kterém byla nová bubnová jednotka, a uchovejte do okamžiku, kdy si ji vyzvedne místní autorizovaný prodejce Canon.
8297-01R