Podavač pro dvoustranný dvouprůchodový tisk (DADF-BA)

DADF-BA je volitelný produkt.

Indikátor uložení originálů

Rozsvítí se, jsou-li originály umístěny do přihrádky podávání originálů.

Kryt podavače

Otevřete tento kryt při odstraňování papíru zachyceného v podavači. Zachycení papíru v podavači

Posuvná vodítka

Tato vodítka vždy nastavte podle šířky originálu.

Přihrádka podávání originálů

Zde uložené originály jsou automaticky podávány do podavače. Jsou-li uloženy dva nebo více listů papíru, originály se skenují postupně bez přerušení. Ukládání originálů

Skenovací oblast podavače dokumentů

V této oblasti probíhá skenování originálů uložených do podavače.

Kopírovací deska

Skenujete-li knihy, objemné originály, tenké originály a jiné originály, které nelze skenovat s použitím podavače, uložte tyto originály na kopírovací desku. Ukládání originálů

Zarážka originálů

Lehce přidrží originály, aby byly úhledně vysunuty. Není třeba ručně upravovat jejich polohu.

Výstupní přihrádka na originály

Zde vystupují naskenované originály.

Indikátor výstupu originálů

Aby se originály nezachytily ve výstupní přihrádce na originály, tento indikátor během výstupu originálů svítí a po vysunutí všech originálů chvilku bliká.
Pokud je na skleněnou desku vložen silnější dokument, například kniha nebo časopis, netlačte na podavač.
Do oblasti výstupu originálů nepokládejte žádné předměty. Kdybyste tak učinili, mohli byste originály poškodit.
V zájmu zajištění dobré kvality tisku pravidelně čistěte podavač a kopírovací desku. Pravidelné čištění
8297-00C