Copy Tray-T

Použít lze následující funkce dokončování.
Třídit
Výtisky jsou tříděny do sad uspořádaných v pořadí stran dokumentu.
Skupina
Všechny výtisky stejné strany originálu stroj setřídí do sad.
Otočit o 90 stupňů
Jednotlivé sady výtisků se na výstup dopravují otočené střídavými směry.
Funkci otočení o 90 stupňů můžete použít, pokud jsou přihrádky Inner 2way Tray-M a Copy Tray-T připevněny k zařízení.

Výstupní přihrádka

Do této přihrádky vystupují výtisky.

Pomocná přihrádka

Pomocnou přihrádku vytáhněte, tisknete-li na papír velkého formátu.
8297-02S