Inner Finisher-L/Inner 2/4 Hole Puncher-D/Inner 4 Hole Puncher-D

Chcete-li používat níže uvedené funkce, nainstalujte „Inner Finisher-L“.
Třídit
Výtisky jsou tříděny do sad uspořádaných v pořadí stran originálu.

Skupina
Všechny výtisky stejné strany originálu stroj setřídí do sad.

Přesah
Jednotlivé skupiny výtisků se na výstup podávají střídavě posunuté.

Sešít + Třídit
Výtisky jsou tříděny do sad uspořádaných v pořadí stran a poté sešity (rohové/dvojité).

Sešít + Skupina
Všechny výtisky stejné strany originálu stroj setřídí do sad a sešije je (rohové/dvojité).

Bez svorek
Na výtiscích sešívačka vytvoří záhyb a sváže je bez použití svorky. Papíry můžete jednoduše oddělit stisknutím prstů na vytvořeném záhybu. Tato praktická funkce přispívá k úspoře kancelářských svorek a umožňuje dočasnou vazbu výtisků.
Informace o velikostech papíru, které lze použít pro sešívání bez svorek, viz v části Inner Finisher-L.
Informace o funkcích nebo o papíru, které nelze použít pro sešívání bez svorek, naleznete v kapitole „Restrictions on Combinations of Copy Functions (Omezení kombinací pro funkce kopírování)“ nebo Papír nedostupný ke kompletaci. Následující možnosti nejsou dostupné, v závislosti na pozici sešití.
Papír není dostupný pro oboustranný tisk
Papír různých velikostí
Můžete se stát, že se papíry na části s vytvořeným záhybem mohou snadno rozpojit. Závisí to na prostředí a typu papíru.
Ruční sešívání
Výtisky lze sešívat ručně tak, že je vsunete do štěrbiny. Například můžete ze sešitého dokumentu odstranit svorky, dokument okopírovat nebo naskenovat a poté jej znovu sešít.
Jestliže nainstalujete „Inner 2/4 Hole Puncher-D“ nebo „Inner 4 Hole Puncher-D“ do „Inner Finisher-L“, můžete do svých výtisků udělat otvory.

Pohled zvnějšku

Pomocná přihrádka

Pomocnou přihrádku vytáhněte pro výstup papíru velkého formátu.

Výstupní přihrádka

Do výstupní přihrádky vystupuje papír.

Sešívací tlačítko

Stiskněte toto tlačítko při ručním sešívání papíru (Ruční sešívání). Listy můžete také sešít bez stisknutí tlačítka. Na stroji můžete nastavit dobu, po jejímž uplynutí od vsunutí papíru do štěrbiny, se má provést sešití. <Nastavit akci> <Čas do spuštění sešívání v režimu Sešívačka>

Štěrbina

Do štěrbiny vsuňte papír při ručním sešívání. Na stroji můžete nastavit dobu, po jejímž uplynutí od vsunutí papíru do štěrbiny, se má provést sešití.

Pravý kryt (Inner 2/4 Hole Puncher-D/Inner 4 Hole Puncher-D)

Otevřete ho, když chcete odstranit odpad z děrovačky.

Levý kryt (Inner Finisher-L)

Otevřete tento kryt, chcete-li odstranit zachycený papír, svorky zachycené v sešívací jednotce nebo vyměnit zásobník se svorkami.
Výběr pozice sešití
Ruční sešívání
Děrování
Informace o velikostech papíru, které lze použít pro sešívání najdete v části Inner Finisher-L.
Chcete-li vyměnit zásobník svorek, viz Doplnění svorek (volitelné).
Postup, jak odstranit zachycený papír nebo zachycené svorky, viz Odstraňování zachyceného papíru a Odstraňování zachycených svorek (volitelné).
Maximálního počtů listů ke svázání nemusí být dosaženo, v závislosti na typu papíru. V tomto případě změňte typ papíru nebo snižte počet listů ke svázání.
Třídit a skupina
Vyberete-li <Přesah> v kombinaci s funkcí třídění výtisků a třídění výtisků do skupin, jednotlivé sady výtisků budou na výstupu posunuty.
Sešívačky
Když používáte režim Sešít, neodebírejte sadu papíru z výstupní přihrádky během zpracování úlohy. Odeberte sadu papíru po jejím dokončení.
Pokud se zobrazí zpráva „Vložte svorky do jednotky sešívačky.“, docházejí svorky. Chcete-li pokračovat, vyměňte schránku se svorkami.
Pokud přihrádka dosáhne nejnižší polohy nebo dojde k sešití 30 sad, výstup se dočasně zastaví. Tisk bude pokračovat poté, co odeberete veškerý vytištěný papír.
8297-02K