Zachycení papíru ve vnitřním finišeru

1
Zkontrolujte, zda se papír nezachytil ve výstupní přihrádce finišeru.
Pokud se papír zachytil, opatrně jej vytáhněte ve směru šipky.
2
Otevřete levý kryt finišeru.
3
Uchopte páčku () a posuňte vnitřní finišer doleva.
4
Zkontrolujte, zda se papír nezachytil ve vnitřním finišeru.
Zvedněte vodítko na vstupu.
Pokud se papír zachytil, opatrně jej vytáhněte ve směru šipky.
Vraťte vodítko do původní polohy.
Když je připojena děrovačka:
Otevřete přední kryt jednotky děrovačky.
Otáčením zeleného kolečka posuňte zachycený papír k výstupu jednotky děrovačky.
Pokud papír vystupuje z výstupu jednotky děrovačky, opatrně ho vytáhněte ve směru šipky.
Zavřete přední kryt jednotky děrovačky.
5
Vraťte vnitřní finišer do původní polohy.
6
Zavřete levý kryt finišeru.
Podle pokynů na obrazovce pokračujte v přerušené operaci nebo v odstraňování zachyceného papíru.
8297-027