Ve finišeru brožur došlo k zachycení svorek

Co zkontrolovat před zahájením
Je-li v přihrádce na brožury vložený papír, nejprve jej vyjměte.

Odstraňování svorek zachycených v sešívací jednotce

1
Otevřete přední kryt finišeru.
2
Vytáhněte zásobník se svorkami.
Uchopte zelenou úchytku na zásobníku svorek a zásobník vytáhněte přímým tahem ven.
3
Ze zásobníku se svorkami odstraňte zachycené svorky.
Tlakem nahoru zdvihněte kolečko na zásobníku svorek.
Odstraňte veškeré zachycené a odkryté svorky.
Vraťte kolečko na zásobníku svorek do původní polohy.
4
Uchopte zelenou úchytku na zásobníku svorek a zatlačte zásobník co nejdále dovnitř.
5
Zavřete přední kryt finišeru.
Kvůli změně polohy svorek se může automaticky provést sešití na sucho.

Odstraňování svorek zachycených v jednotce sedlové sešívačky

1
Otevřete přední kryt finišeru.
2
Vytáhněte jednotku sedlové sešívačky.
3
Páčku sklopte směrem k sobě a vyjměte (dva) zásobníky se svorkami.
4
Ze zásobníku se svorkami odstraňte zachycené svorky.
Tlakem dolů sklopte kolečko na zásobníku na svorky.
Odstraňte veškeré zachycené a odkryté svorky.
Vraťte kolečko na zásobníku svorek do původní polohy.
5
Umístěte (dvě) schránky na svorky do jednotky sedlové sešívačky.
6
Opatrně vraťte jednotku sedlové sešívačky do původní polohy.
7
Zavřete přední kryt finišeru.
Po odstranění zachycených svorek nezapomeňte upravit polohu svorek. <Změna polohy svorek sedlové sešívačky>
8297-02A