V sešívacím finišeru došlo k zachycení svorek

1
Otevřete přední kryt finišeru.
2
Vytáhněte zásobník se svorkami.
Uchopte zelenou úchytku na zásobníku svorek a zásobník vytáhněte přímým tahem ven.
3
Ze zásobníku se svorkami odstraňte zachycené svorky.
Tlakem nahoru zdvihněte kolečko na zásobníku svorek.
Odstraňte veškeré zachycené a odkryté svorky.
Vraťte kolečko na zásobníku svorek do původní polohy.
4
Uchopte zelenou úchytku na zásobníku svorek a zatlačte zásobník co nejdále dovnitř.
5
Zavřete přední kryt finišeru.
Kvůli změně polohy svorek se může automaticky provést sešití na sucho.
8297-029