Zobrazení dokumentu Uživatelská příručka

V této části jsou popsány značky, symboly, tlačítka, obrazovky a jiné položky používané v Uživatelská příručka. Varování a upozornění jsou uvedena také v části „Důležité bezpečnostní pokyny“ v příručce „Průvodce častými dotazy“ dodané se strojem. Podívejte se také na tyto pokyny.
Značky
Upozornění týkající se bezpečnosti, omezení a manipulace se zařízením, užitečné tipy a další informace jsou označeny následujícími značkami.
Uvádí upozornění týkající se operací, které by mohly vést k poranění osob, pokud by nebyly správně provedeny. Z důvodu zajištění bezpečného provozu přístroje těmto upozorněním vždy věnujte pozornost.
Označuje operaci, která nesmí být provedena. Pečlivě si tyto pokyny přečtěte a neprovádějte popsané operace.
Označuje provozní požadavky a omezení. Tyto položky si pečlivě přečtěte, abyste mohli přístroj správně obsluhovat a aby nedošlo k poškození přístroje nebo majetku.
Označuje potvrzení operace nebo obsahuje dodatečné vysvětlení postupu.
TIPY
Upozorňuje na praktické funkce a poskytuje tipy, které mohou být užitečné při používání zařízení.
Tlačítka
Tlačítka zobrazená na displeji dotekového panelu a tlačítka na obrazovce počítače jsou označena následovně.
Typ
Příklad
Tlačítka na displeji dotekového panelu*
<Nastavení funkcí>
<Zrušit>
 (Start)
 (Stop)
Tlačítka a další text rozhraní zobrazený na obrazovce počítače
[Preferences]
[OK]
* Úkon, kdy se máte dotknout tlačítka na displeji dotekového panelu, je v příručce Uživatelská příručka označován výrazem „stiskněte“.
Obrazovka
Obrazovky použité v příručce Uživatelská příručka se mohou lišit od vzhledu obrazovek na vašem stroji, podle toho, jaký používáte model, volitelné zařízení a verzi.
Může se stát, že se část uvedené obrazovky bude lišit od obrazovky na počítači. Závisí to na používaném operačním systému.
Obsah obrazovek pro ovladače a software se může lišit v důsledku aktualizace verzí.
Ilustrace
Není-li výslovně uvedeno jinak, ilustrace používané v příručce Uživatelská příručka jsou převzaty z modelu „imageRUNNER ADVANCE DX C3835i“ s nainstalovanými volitelnými doplňky uvedenými níže.
Cassette Feeding Unit-AW
8297-003