Nastavení vyvážení barev (pouze Řada C5800)

Můžete provést jemná nastavení síly a sytosti vyvážení barev.
1
Stiskněte tlačítko  (Nastavení/Uložení) <Nastavení/Údržba> <Nastavit kvalitu obrazu> <Vyvážení barev>.
2
Vyberte typ papíru.
3
Nastavte vyvážení barev.
4
Stiskněte <Jemné nast. sytosti>.
5
Vyberte barvu, kterou chcete nastavit, a potom nastavte sytost.
6
Stiskněte <OK>.
8297-0W1