Vynechání prázdných stránek při skenování

Stroj může detekovat prázdné stránky při skenování a zasílat / ukládat všechny stránky s výjimkou těch prázdných.
1
Uložte originál. Ukládání originálů
2
Stiskněte tlačítko <Skenovat a Odeslat>. Obrazovka <Hlavní obrazovka>
3
Zadejte místo určení na obrazovce základních funkcí skenování. Obrazovka základních funkcí skenování
4
Podle potřeby zadejte nastavení skenování. Základní operace pro skenování originálů
5
Stiskněte tlačítko <Volby>  <Přeskočit prázdné originály>.
6
Vyberte barvu pro originály, které má stroj při skenování přeskočit.
Pro přeskočení prázdných originálů bez ohledu na jejich barvu vyberte <Všechny barvy>. Pro přeskočení pouze bílých originálů vyberte <Jen bílá>.
Pokud je zvoleno něco jiného než <Auto (Barvy/ČB)> nebo <Auto (Barvy/Šedá)> v <Vybrat barvu>, provede se stejná operace jako <Všechny barvy>, i když je nastaveno <Jen bílá>.
Po stisknutí <Náhled> můžete zkontrolovat obsah naskenovaných originálů na obrazovce náhledu. <Náhled> se nezobrazí, když je <Schránka> zvoleno v <Skenovat a Uložit>. Kontrola naskenovaných originálů před jejich odesláním/uložením (Náhled)
7
Stiskněte <Nastavit stupeň rozpoz.>, nastavte přesnost detekce prázdného papíru a poté stiskněte <OK>.
Stisknutím <+> zvýšíte přesnost detekce.
8
Stiskněte tlačítko <OK>  <Zavřít>.
9
Stiskněte  (Start).
Originály se naskenují a spustí se odesílání/ukládání.
Mohou být specifikovány pouze destinace typu <E-mail> nebo <Soubor>, když je nastaveno <Přeskočit prázdné originály>. Odeslání nemůže být provedeno, pokud je nastaven typ destinace jiný než <E-mail> nebo <Soubor>.
Je-li velikost originálu menší než nastavení velikosti skenování, nemusí se správně přeskočit.
Chcete-li zkontrolovat počet originálů, které byly odeslány/uloženy, postupujte následovně:  (Monitor stavu)  <Odeslat> <Výpis úloh> vyberte dokument <Detaily> zkontrolujte počet zobrazený pro <Odeslané stránky>
Na obrazovce stavu a na hlášení správy komunikace se zobrazí počet včetně prázdného papíru. Kontrola stavu a výpisu pro naskenované dokumenty
8297-0C0