UFR II

Informace o položkách („A“, „B“, „C“ a „No“) ve sloupci „Funkce Importovat vše“ naleznete v Funkce Importovat vše.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Halftones>
<Text>: <Resolution>, <Gradation>, <Error Diffusion>
<Grafika>: <Rozlišení>, <Gradace>, <Difúze chyb>
<Obraz>: <Rozlišení>, <Gradace>, <Difúze chyb>
Ano
Ano
Ano
Ano
B
Settings for Printer Settings
<Matching Method>
<General>, <Perceptual>, <Colorimetric>, <Vivid Photo>, <Download Profile>
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Settings for Printer Settings
<Gray Compensation>
<Text>: <On>, <Off>
<Grafika>: <Zap>, <Vyp>
<Obraz>: <Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
Ano
B
Settings for Printer Settings
<Paper Save>
<On>, <Off>
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings for Printer Settings
8297-0RA