XPS

Informace o položkách („A“, „B“, „C“ a „No“) ve sloupci „Funkce Importovat vše“ naleznete v Funkce Importovat vše.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Paper Save>
<On>, <Off>
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings for Printer Settings
<Matching Method>
<General>, <Perceptual>, <Colorimetric>, <Vivid Photo>, <Download Profile>
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings for Printer Settings
<Photo Correct.(Color Only)>
<Photo Optimizer PRO>
<On>, <Off>
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Settings for Printer Settings
<Red-Eye Correction>
<Red-Eye Correction>: <On>, <Off>
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Settings for Printer Settings
<Red-Eye Correction Level>*1: <Weak>, <Standard>, <Strong>
<Face Brightener>
<Face Brightener>: <On>, <Off>
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Settings for Printer Settings
<Face Brightener Level>*1: <Weak>, <Standard>, <Strong>
<Halftones>
<Text>: <Gradation>, <Resolution>, <Error Diffusion>
<Grafika>: <Gradace>, <Rozlišení>, <Difúze chyb>
<Obraz>: <Gradace>, <Rozlišení>, <Difúze chyb>
Ano
Ano
Ano
Ano
B
Settings for Printer Settings
<Gray Compensation>
<Text>: <On>, <Off>
<Grafika>: <Zap>, <Vyp>
<Obraz>: <Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
Ano
B
Settings for Printer Settings
<Grayscale Conversion>*1
<Text>: <sRGB>, <NTSC>, <Uniform RGB>
<Grafika>: <sRGB>, <NTSC>, <Uniform RGB>
<Obraz>: <sRGB>, <NTSC>, <Uniform RGB>
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings for Printer Settings
*1 Označuje položky, které se zobrazí, pouze je-li k dispozici pro použití příslušný volitelný produkt nebo jsou-li zadána patřičná nastavení.
8297-0RJ