Výběr metody propojení sítí

Můžete zvolit metodu pro připojení stroje k počítačům atd. K dispozici jsou následující metody připojení.
Pouze kabelová síť LAN
Pouze bezdrátová síť LAN
Současně kabelová a bezdrátová síť LAN
Současně kabelová a jiná kabelová síť LAN
Při použití současně kabelové a bezdrátové sítě LAN a současně kabelové a jiné kabelové sítě LAN, se sít připojená z portu LAN stroje nazývá „hlavní vedení“ a vedení připojené z bezdrátové sítě LAN nebo jiné kabelové sítě se nazývá „vedlejší vedení“.
 (Nastavení/Uložení) <Možnosti>  <Síť>  <Vybrat rozhraní> vyberte rozhraní  <OK>
Při použití vedlejšího vedení viz Upozornění při používání dílčí linky.
Pokud jste vybrali <Wireless LAN> nebo <Wired LAN + Wireless LAN>
Nastavte možnost <Spotřeba energie v režimu spánku> na <Vysoká>. <Spotřeba energie v režimu spánku>
Vynulují se všechna nastavení <Nastavení Wireless LAN>.
Nemůžete nastavit bezdrátovou síť LAN jako hlavní vedení a kabelovou síť LAN jako vedlejší vedení.
Upozornění při používání kabelové sítě LAN (vedlejší vedení)
Nastavte možnost <Spotřeba energie v režimu spánku> na <Vysoká>. <Spotřeba energie v režimu spánku>
8297-03X