Odesílání souborů uložených v poštovní schránce

Soubory uložené ve schránce můžete odesílat nebo je můžete ukládat na souborový server.
Může se stát, že nebudete moci provést odeslání, což závisí na uloženém dokumentu.
1
Stiskněte tlačítko <Přístup k uloženým souborům>. Obrazovka <Hlavní obrazovka>
2
Stiskněte tlačítko <Schránka>.
3
Vyberte požadovanou schránku.
Informace o položkách na obrazovce a instrukce, jak je používat, najdete v části Úprava souborů uložených v poštovní schránce.
4
Vyberte soubor a stiskněte <Odeslat>.
5
Podle potřeby zadejte místo určení a nastavení pro odesílání.
Podrobné informace najdete v následujících částech. Upozorňujeme však, že zahrnují některá nastavení, která nelze v tomto kroku zadat.
Faxování
Skenování
Chcete-li, aby se vybraný soubor po odeslání smazal, stiskněte <Po odeslání smazat soub.>.
6
Stiskněte tlačítko <Spustit odesílání>.
Vybraný soubor je odeslán na zadané místo určení.
Chcete-li odesílání zrušit, stiskněte  (Monitor stavu)  <Odeslat>  <Stav úlohy>  vyberte soubor  a stiskněte <Zrušit>.
8297-0E5