Tisk souborů uložených na paměťovém médiu

I v případě kdy stroj není připojený k počítači nebo není na počítači nainstalovaný ovladač tiskárny, můžete na stroji tisknout soubory uložené na paměťovém médiu.
1
Stiskněte tlačítko <Přístup k uloženým souborům>. Obrazovka <Hlavní obrazovka>
Pokud je <Vybrat volbu při připojení paměťového média> nastaveno na <Zap>, zkratka na <Tisknout z paměťového média> se zobrazí při vložení paměťového média. Stiskněte <Tisknout z paměťového média> a přejděte ke kroku 4. <Vybrat volbu při připojení paměťového média>Zasunutí paměťového média
2
Stiskněte tlačítko <Paměťové médium>.
3
Vyberte požadované paměťové médium.
Informace o položkách na obrazovce a instrukce, jak je používat, najdete v části Práce se soubory a složkami uloženými na paměťovém médiu.
4
Vyberte soubor a stiskněte <Tisk>.
Vyberete-li soubory PDF nebo XPS, přejděte ke kroku 6.
Z jednoho paměťového média lze najednou vybrat a vytisknout až 6 souborů.
5
Vyberete zdroj papíru a stiskněte <OK>.
6
Zadejte počet výtisků s pomocí číselných tlačítek.
Vyberete-li v kroku 4 více souborů, stiskněte <Změnit počet kopií> a zadejte počet výtisků.
7
Podle potřeby zadejte nastavení tisku.
Informace o nastavení tisku viz v Nastavení obrazovky a operace pro tisk uložených souborů.
Pro tisk souboru s heslem stiskněte <Volby>  <Heslo pro otevření dokumentu>  <Heslo šifrování> nebo <Heslo zásad zabezpečení>, zadejte heslo a stiskněte <OK>. Chcete-li vytisknout soubory PDF, jejichž tisk není povolen, nebo chcete vytisknout ve vysokém rozlišení soubory PDF, pro které je povolen pouze tisk v nízkém rozlišení, zadejte nastavené heslo.
Stisknete-li <Spustit tisk> bez zadání hesla a soubor má heslo pro šifrování, objeví se obrazovka pro zadání hesla.
8
Stiskněte tlačítko <Spustit tisk>.
Spustí se tisk.
Tisk zrušíte stisknutím <Zrušit>  <Ano>.
8297-0EA