Odstraňování problémů

Pokud při používání stroje dojde k problému, tak než se obrátíte na prodejce nebo servisního zástupce, projděte si informace v této kapitole.

K jakému problému došlo?

Když dojde k zachycení papíru nebo svorek*

Postupy pro odstranění zachyceného papíru či svorek* jsou popsané v části Úvod (seznámení se strojem).
* Pouze stroje v funkcí skládání
8297-0W5