Redigering af de registrerede modtagere i hurtigkaldstaster

Efter registrering af modtagere kan du ændre eller slette indstillingerne.
1
Tryk på <Indstillinger for Dest./Videres.>. <Hjem>-skærmen
2
Tryk på <Registrér Hurtigkald>.
3
Vælg den hurtigkaldstast, du vil redigere eller slette.
Hvis du vil redigere indstillingerne for hurtigkaldstasten, skal du trykke på <Registrér/Redigér>. For detaljer om hvordan du redigerer indstillingerne, kan du se trin 7 i Registrering af modtagere i adressebogen. Tryk på <OK>, når du er færdig med at redigere.
Hvis du vil slette en hurtigkaldstast, skal du vælge hurtigkaldstasten og trykke på <Slet>  <Ja>.
4
Tryk på <Luk>.
8298-06A