Tilføjelse af et for- og bagomslag

Når du fremstiller et hæfte, kan du tilføje et for- og et bagomslag ved at bruge papir, der er anderledes end indholdet, som f.eks. kraftigt papir og farvet papir. Du kan angive, om du også vil kopiere på for- og bagomslaget.
Når du bruger specialpapir, som f.eks. kraftigt papir til for- og bagomslaget, skal du huske at indstille papirformatet og papirtypen korrekt. Angivelse af papirformat og -type
1
Anbring originalen. Placering af originaler
2
Tryk på <Kopi>. <Hjem>-skærmen
3
Tryk på <Tilvalg> på skærmbilledet Grundlæggende kopifunktioner. Skærmbilledet Grundlæggende kopifunktioner
4
Tryk på <Tilføj omslag>.
5
Angiv indstillingerne for for- og bagomslaget.
For at tilføje et omslag skal du trykke på <Foromslag>. Ved kopiering på omslaget kan du indstille, hvor der skal kopieres, forsiden, bagsiden eller begge sider.
For at tilføje et bagomslag skal du trykke på <Bagomslag>. Ved kopiering på bagomslaget kan du indstille, hvor der skal kopieres, forsiden, bagsiden eller begge sider.
6
Tryk på <Skift>, og vælg det papir, der skal bruges.
7
Tryk på <OK>  <Luk>.
8
Tryk på  (Start).
Kopiering starter.
8298-07F