Indsætning af ark ved kopiering på transparenter

Ved kopiering på transparenter kan du undgå, at de klæber sammen ved at lægge ark mellem transparenterne. Du kan også printe på indsatte ark.
1
Ilæg transparenter og papir, der skal indsættes.
Læg transparenterne i universalbakken og papiret, der skal indsættes, i papirskuffen, og angiv papirformatet og typen for transparenten og papiret. Ilægning af papir
For informationer om papirformatet, der er tilgængeligt for transparenter, kan du se Hardwarespecifikationer.
2
Anbring originalen. Placering af originaler
3
Tryk på <Kopi>. <Hjem>-skærmen
4
Tryk på <Tilvalg> på skærmbilledet Grundlæggende kopifunktioner. Skærmbilledet Grundlæggende kopifunktioner
5
Tryk på <Transparente ark t. omslag>.
6
Vælg, om du vil kopiere på arket, der indsættes, og specificér arket, der indsættes.
For at kopiere på ark, der indsættes, skal du trykke på <Print>. Det billede, der printes på den foregående transparent, printes på arket, der indsættes.
For at angive størrelsen på arket, der indsættes, skal du trykke på <Skift> i <Omslagsformat> og vælge papirformatet.
7
Tryk på <OK>  <Luk>.
8
Tryk på  (Start).
Kopiering starter.
8298-07U