Lagring af kopidokumenter i maskinen

Du kan gemme scannede dokumenter midlertidigt i maskinens "mailboks" og printe dem senere. Dataene gemmes i en vis periode.
1
Anbring originalen. Placering af originaler
2
Tryk på <Kopi>. <Hjem>-skærmen
3
Angiv kopiindstillingerne efter behov. Grundlæggende kopieringsbetjeninger
4
Tryk på <Tilvalg> på skærmbilledet Grundlæggende kopifunktioner. Skærmbilledet Grundlæggende kopifunktioner
5
Tryk på <Gem i Mailboks>.
6
Vælg modtagermailboksen.
7
Angiv et filnavn ved at trykke på <Filnavn>, og tryk derefter på <OK>.
Hvis du ikke indtaster et filnavn, tildeler maskinen det automatisk et navn ud fra år, måned, dag og tidspunkt for oprettelse af filen. Et fil, der f.eks. er oprettet kl. 13:05:12 d. 30. oktober 2015 vil få navnet "20151030130512".
8
Tryk på <OK> og derefter på  (Start).
Dokumenter scannes og gemmes i mailboksen. På samme tid afleveres et eksemplar af originalen.
Hvis du ikke har brug for det ekstra eksemplar, skal du trykke på <Kopier efter lagring> på skærmbilledet i trin 5 og rydde afkrydsningsfeltet.
Indstillingerne for printning gemmes sammen, så du altid kan printe dokumenter med den samme finishing samt slippe for besværet med at angive indstillinger.
Hvis du vil printe de gemte filer, kan du se Printning af filer i mailboksen.
Du kan ændre tidsperioden for lagring af filer. Angivelse af indstillinger for mailboksen
8298-07Y