Skærmbilledet Grundlæggende faxfunktioner

Når du trykker på <Fax> (<Hjem>-skærmen) vises skærmbilledet Grundlæggende faxfunktioner.

Modtager

Viser navnet på den angivne modtager, faxnummer, antal modtagere og det aktuelle tidspunkt.

<Detaljer>

Gør det muligt at tjekke de detaljerede informationer for den modtager, der vises i .

<Slet modt.>

Gør det muligt at slette den modtager, der vises i .

<Tone>

Hvis du trykker på denne knap, mens du angiver modtageren, indsættes tegnet "T" (tone). Selvom du anvender impulsopkald, afsendes tallene efter "T" som toneopkald. Tryk på denne knap, når du bruger faxinformationstjenester.

Hurtigkaldstast

Gør det muligt at angive en faxmodtager, der er registreret i hurtigkaldstaster.

<Adressebog>

Gør det muligt at angive en faxmodtager, der er registreret i adressebogen.

<Lagt på>

Tryk for at sende et faxdokument manuelt. Afsendelse af faxer manuelt (Manuel afsendelse)

<Direkte afsendelse>

Tryk for at tjekke forbindelsen til modtagerens faxmaskine, inden du scanner originaler. Kontrol af forbindelsen til modtageren inden afsendelse (Direkte afsendelse)

Tryk for at registrere modtagere, der er gemt på hurtigkaldstaster. Registrering af en modtager i en hurtigkaldstast

<Tilvalg>

Viser alle knapper til funktionsindstillinger. For at gøre det nemt kan du vise ofte anvendte knapper til funktionsindstillinger i .

Knapper til funktionsindstilling

Viser de mest anvendte knapper fra <Tilvalg>. Indstillingsstatussen vises på knapperne. Du kan også trykke på for at ændre, hvilke knapper der vises.
Hvis knappen for den funktion, du vil bruge, ikke vises, skal du trykke på <Tilvalg> og vælge den ønskede knap. Grundlæggende betjeninger ved afsendelse af faxer

Aktuel indstillingsstatus og knapper til indstilling

Viser indstillingsstatus, som f.eks. opløsningen. Sørg for at tjekke indstillingerne for at scanne korrekt. For at ændre indstillingerne skal du trykke på den ønskede knap. Grundlæggende betjeninger ved afsendelse af faxer

<Favoritindst.>

Registrér på forhånd ofte anvendte scanningsindstillinger her, så de nemt kan hentes, når det ønskes. Registrering af en kombination af ofte anvendte funktioner

Tryk på dette ikon for at registrere de aktuelle indstillinger i <Favoritindst.> af  og for at ændre knappen, der vises i .
Registrering af en kombination af ofte anvendte funktioner
Tilpasning af skærmbilledet Grundlæggende funktioner

<Tidligere indstillinger>

Tryk for at hente de tidligere angivne indstillinger. Hentning af tidligere anvendte sendeindstillinger (Tidligere indstillinger)

<Til Fjernadressebog>

Tryk for at angive modtagere i hurtigkaldstaster på andre Canon multifunktionsprintere. Denne knap er kun tilgængelig, når fjernadressebogen er aktiveret til brug. <Hent fjernadressebogen>

<R>

Tryk for at anvende R-tasten. Grundlæggende betjeninger ved afsendelse af faxer
Du kan vælge, om du vil skjule adressebogen og hurtigkaldstaster for at begrænse brugen af adressebogen. <Begræns brug af Adressebog>
Nogle funktioner kan ikke anvendes sammen med hinanden. Knapper, der ikke kan vælges, er vist med lys grå farve.
Det totale antal angivne modtagere vises øverst til højre på skærmen.
8298-08C