Regelmæssig rengøring

Det anbefales, at du periodisk rengør maskinen for at undgå tab af printkvalitet, og så du kan bruge maskinen på en bekvem og sikker måde. Rengør stederne, der er angivet med  til i følgende figurer.
 Udvendigt Rengøring af maskinens ydre
 Glasplade Rengøring af glaspladen
 Fremfører Rengøring af fremføreren
 Indvendigt <Rens inde i hovedenheden>
 Støvtæt glas Rengøring af det støvtætte glas
8298-018