Tømning af hulleaffaldet i hæftefinisheren og brochurefinisheren

1
Åbn finisherens frontdæksel.
2
Træk kanthulningsbakken ud.
Hold i håndtaget, og træk forsigtigt håndtaget ud mod dig selv.
Når du har trukket bakken til hulleaffald halvvejs ud, skal du sætte hånden op under den og trække den helt ud.
3
Tøm hulleaffaldet.
4
Sæt kanthulningsbakken tilbage på plads.
Tryk bakken til hulleaffald, så langt ind som den kan komme.
5
Luk finisherens frontlåge.
8298-01U