Udskiftning af Tromlen

Når tromleenhedens levetid er næsten udløbet, vises der en meddelelse, der beder dig om at udskifte den tromleenhed, der vises nederst på skærmen. Tryk på ikonet nederst til højre på skærmen, og følg instruktionerne på skærmen for at udskifte tromleenheden.
Opbevar tromleenhederne på et sted, hvor der ikke er lyskilder som f.eks. direkte sollys.
Hvis tromleenheden opbevares i et rum, der er koldt, men hurtigt opvarmes, eller har hurtige temperaturændringer, kan det medføre, at der dannes vanddråber (kondens) inden i den.
Fjern ikke det orangefarvede beskyttelsesdæksel, før du bliver bedt om det i den følgende procedure.
For modelnummeret på tromleenheden, se Udskiftningsdele.
Den meddelelse om udskiftning af tromleenheden, der vises nederst på skærmen, varierer afhængigt af din kontrakt.
Tryk på <Luk>, når du er færdig med at udskifte tromleenheden.

Procedure for udskiftning af tromleenheden

1
Åbner hovedenhedens frontdæksel.
2
Åbn dækslet til tromleenheden.
3
Træk tromleenheden ud.
Træk tromleenheden ud, mens du holder den med hænderne, som angivet i diagrammet.
Vip ikke tromleenheden. Hvis du gør dette, kan toneren i tromlen blive spildt.
4
Tag den nye tromleenhed ud af dens æske.
5
Installér den nye tromleenhed.
6
Fjern beskyttelsesdækslet.
Skub først skyderen i højre side af det orangefarvede beskyttelsesdæksel ind mod bagsiden af hovedenheden, indtil den ikke kan komme længere ind, og træk derefter beskyttelsesdækslet ud.
Når du har fjernet beskyttelsesdækslet, skal du kontrollere, at tromleenheden er skubbet helt ind i hovedenheden. Hvis du ikke kan skubbe tromleenheden helt ind, kan det give funktionssvigt.
7
Luk dækslet til tromleenheden.
8
Luk hovedenhedens frontdæksel.
Når udskiftningen er gennemført, skal du placere den brugte tromleenhed i den pose, der indeholdt den nye tromleenhed, og opbevare den, indtil den lokale autoriserede Canon-forhandler kommer for at afhente den.
8298-01R