Genopfyldning af hæfteklammer i den indvendige finisher

1
Åbn finisherens frontdæksel.
2
Træk hæftepatronen ud.
Træk i den grønne tap for at slå låsen fra, og løft kassetten en smule opad, samtidig med at den trækkes lige ud.
3
Fjern den tomme hæftekassette fra hæftepatronen.
Hold hæftekassetten omkring det sted, der er angivet med pilemærket, og fjern den i pilens retning.
4
Tag en ny hæftekassette ud af æsken.
5
Læg den hæfteklammekassette i hæftepatronen.
Sæt den plade, der stikker ud af hæftekassettens forenede, ind i hæftepatronen, og sænk hæftekassetten for at placere den i hæftepatronen.
6
Hold i den grønne tap på hæftepatronen, og skub patronen så langt ind, som den kan komme.
7
Luk finisherens frontlåge.
Tørhæftning kan udføres automatisk ved tilbageplacering af hæftning.
8298-01L