Copy Tray-T

Du kan angive følgende finishingfunktioner:
Sætsortér
Outputtet sorteres i sæt, ordnet i dokumentets siderækkefølge.
Staksortér
Alle print af den samme originalside bliver staksorteret sammen til sæt.
Roter 90 grader
Hver outputgruppe roteres skiftevis i forskellige retninger.
Du kan kun bruge funktionen Roter 90 grader, hvis både Inner 2way Tray-M og Copy Tray-T er sat på maskinen.

Udbakke

Printene bliver leveret til denne bakke.

Ekstra bakke

Træk den ekstra bakke ud, hvis du printer på et stort papirformat.
8298-02S