Ilægning af fortrykt papir

Når du ilægger papir med fortrykt logo, skal du være opmærksom på papirets retning, uanset om du bruger papirskuffe eller universalbakken. Ilæg papiret korrekt, så printning udføres på samme side som logoet.
Når du udfører en kopihandling, skal du også være opmærksom på retningen af det originale dokument
Placer originalen i fremføreren, så den side, der skal kopieres, vender opad, eller placer originalen på glasplade, så den side, der skal kopieres, vender opad, sådan som det er vist i følgende illustrationer.
Fremfører (dokument i A4-, A5-format i stående stilling)
Glasplade (dokument i A4-, A5-format i stående stilling)
Fremfører (dokument i A4-, A5-format i liggende stilling)
Glasplade (dokument i A4-, A5-format i liggende stilling)
Fremfører (dokument i A3-format i stående stilling)
Glasplade (dokument i A3-format i stående stilling)
Fremfører (dokument i A3-format i liggende stilling)
Glasplade (dokument i A3-format i liggende stilling)
I dette afsnit beskrives, hvordan du ilægger fortrykt papir i den rigtige retning. Se Grundlæggende metode ved ilæggelse af papir for at få en beskrivelse af den generelle fremgangsmåde for ilægning af papir i papirskuffen eller universalbakken.
Dette afsnit beskriver, hvordan du ilægger fortrykt papir, når du udfører 1-sidet kopiering/printning. Når du udfører 2-sidet kopiering/printning ved hjælp af fortrykt papir, skal du ilægge papir ved at fortolke, at indikationerne i dette afsnit, der henviser til papirets side, betyder det modsatte.
For at sikre, at der printes på den rigtige side af fortrykt papir, uanset om der er tale og en- eller tosidet printning, kan du bruge følgende indstillingsmetoder.
Hvor papirtypen angives, hver gang du printer: Ilæg det papir, der er registreret med "Fortrykt papir" og indstillet til <Til> i <Adm.indstillinger for papirtype>, angiv papirtypen, og udskriv.
Hvor papirmagasinet angives, hver gang du printer: læg papir i papirkilden, for hvilket <Skift fremføringsmetode> er indstillet til <Printsideprioritering>, angiv det pågældende papirkilde, og print.
En korrekt måde at ilægge fortrykt papir, når "Fortrykt papir" er indstillet til <Til> i <Adm.indstillinger for papirtype>, eller når <Skift fremføringsmetode> er indstillet til <Printsideprioritering>
Papirskuffe: logoet skal vende nedad
Andet papirkilde end papirskuffen: logoet skal vende opad
Indstil <Hastighedsprioritet for kopiering fra fremfører> til <Fra> på forhånd. <Hastighedsprioritet for kopiering fra fremfører>

Ilægning af papir med logo i papirskuffen

Ilægningsmetoden varierer, afhængigt af om retningen af det printede logopapir er stående eller liggende. Ilæg papiret med den printede logoside (den side, der skal printes) opad, sådan som det er vist i følgende illustrationer.
Ved ilægning af papir i A4-format med logoer
Papir i stående retning
Printningsresultaterne
Papir i stående retning
Printningsresultaterne
Ved ilægning af papir i A3- og A5-format med logoer
Papir i stående retning
Printningsresultaterne
Papir i stående retning
Printningsresultaterne

Ilægning af papir med logoer i universalbakken

Ilægningsmetoden varierer, afhængigt af om retningen af det printede logopapir er stående eller liggende. Ilæg papiret med den printede logoside (den side, der skal printes) nedad, sådan som det er vist i følgende illustrationer.
Ved ilægning af papir i A4-format med logoer
Papir i stående retning
Printningsresultaterne
Papir i stående retning
Printningsresultaterne
Ved ilægning af papir i A3- og A5-format med logoer
Papir i stående retning
Printningsresultaterne
Papir i stående retning
Printningsresultaterne
8298-00X