Papirstop i fremføreren

Kontrollér placeringen af papirstoppet på skærmbilledet, og følg proceduren herunder for at fjerne originalen.

Når 2-sidet Single Pass DADF-A (Single Pass DADF-C) er monsteret

Single Pass DADF-C er ekstraudstyr.
1
Fjern originalen i originalbakken.
2
Kontrollér, om en original sidder fast inden i fremførerens dæksel.
Træk i håndtaget for at åbne dækslet.
Fjern originalen.
Hvis en original sidder fastklemt, skal du trække forsigtigt i den i pilens retning.
Hvis du ikke fjerner den fastklemte original, skal du fortsætte til det næste trin uden at fjerne den med magt.
3
Kontrollér, om en original sidder fast inden i originaludbakken.
Drej det grønne håndtag mod uret.
Hvis en original sidder fastklemt, skal du trække forsigtigt i den i pilens retning.
4
Når du har fjernet alle fastklemte originaler, skal du lukke fremførerens dæksel.
5
Løft fremføreren op. Hvis en original er fastklemt, skal du fjerne den.
Løft fremføreren op.
Hvis en original sidder fastklemt, skal du trække forsigtigt i den i pilens retning.
6
Sæt fremføreren tilbage i dens oprindelige position.
Fortsæt ved at følge instruktionerne på skærmbilledet, og genoptag den afbrudte betjening, eller fortsæt udbedringen af papirstop.
Når du lukker fremføreren, skal du være forsigtig med, at dine øjne ikke udsættes for lys, der afgives gennem glaspladen.

Når 2-sidet Pass DADF-A (DADF-BA) er monsteret

DADF-BA er ekstraudstyr.
1
Fjern originaler fra original-udbakken.
2
Kontrollér, om en original sidder fast inden i fremførerens dæksel.
Træk i håndtaget for at åbne fremførerdækslet.
Hvis en original sidder fastklemt, skal du trække forsigtigt i den i pilens retning.
3
Kontrollér, om en original sidder fast inden i originaludbakken.
Drej det grønne håndtag mod uret.
Hvis en original sidder fastklemt, skal du trække forsigtigt i den i pilens retning.
4
Kontrollér, om en original sidder fast inden i fremførerens indvendige dæksel.
Åbn fremførerens indvendige dæksel.
Hvis en original sidder fastklemt, skal du trække forsigtigt i den i pilens retning.
Luk fremførerens indvendige dæksel.
5
Når du har fjernet alle fastklemte originaler, skal du lukke fremførerens dæksel.
6
Løft fremføreren op, og se, om der sidder en fastklemt original.
Løft fremføreren op, og kontrollér den position, der er angivet med .
Hvis en original sidder fastklemt, skal du trække forsigtigt i den i pilens retning.
7
Sæt fremføreren tilbage i dens oprindelige position.
Fortsæt ved at følge instruktionerne på skærmbilledet, og genoptag den afbrudte betjening, eller fortsæt udbedringen af papirstop.
Når du lukker fremføreren, skal du være forsigtig med, at dine øjne ikke udsættes for lys, der afgives gennem glaspladen.
8298-021