Visning af Brugervejledning

I dette afsnit beskrives de mærker, knapper, skærmbilleder og andre elementer, der anvendes i Brugervejledning. Advarslerne og forholdsreglerne er også angivet i "Vigtige sikkerhedsanvisninger" i "Vejledning til ofte stillede spørgsmål", der fulgte med maskinen. Se også disse instruktioner.
Symboler og markeringer
Advarsler om sikkerhed og begrænsninger samt advarsler vedr. håndtering af maskinen, nyttige tips og andre oplysninger er markeret med følgende symboler og markeringer.
Angiver en advarsel vedrørende betjening, der kan resultere i kvæstelse af personer, hvis den ikke udføres korrekt. Vær altid opmærksom på disse advarsler, når du betjener maskinen.
Indikerer en handling, der ikke må udføres. Læs disse emner grundigt, og undgå at udføre de beskrevne handlinger.
Angiver krav og begrænsninger i forbindelse med betjening. Sørg for at læse disse punkter grundigt, så du kan betjene maskinen korrekt og undgå funktionsfejl eller skade på ejendele.
Angiver, at der er uddybende forklaringer til en handling eller yderligere forklaring af en fremgangsmåde.
TIP
Angiver nyttige funktioner eller tips til brug af maskinen.
Taster og knapper
Knapper, der vises på touchpanelet og knapper på computerskærmen, er indikeret som følger.
Type
Eksempel
Knapper på touchpanelet*
<Funktionsindstillinger>
<Annullér>
 (Start)
 (Stop)
Knapper og andre tekstgrænseflader, der vises på computerskærmen
[Preferences]
[OK]
* Betjening ved berøring af en knap på touchpanelet er indikeret som "Tryk på" i Brugervejledning.
Skærmbillede
Skærme, der bruges i "Brugervejledning", kan variere i forhold til skærmvisningen for din maskine. Det afhænger af modellen, ekstraudstyret og versionen.
Afhængigt af det operativsystem du anvender, kan en del af det viste skærmindhold være anderledes end på din computer.
Skærmindholdet vedrørende drivere og software kan være anderledes på grund af versionsopgraderinger.
Illustrationer
Illustrationer, der anvendes i Brugervejledning, stammer fra "imageRUNNER ADVANCE DX C3835i" med følgende tilbehør monteret, hvis andet ikke udtrykkeligt er angivet.
Cassette Feeding Unit-AW
8298-003