Printning af brugerinformationer på dokumenter

Du kan konfigurere maskinen, så den altid printer brugerinformationer, som f.eks. navnet på den indloggede bruger, på printede eller kopierede dokumenter. Med denne funktion kan du identificere, hver der producerede hvert dokument ved blot at tjekke de printede informationer, noget der kan modvirke uautoriseret kopiering. Administrator- eller enhedsadm-rettigheder er nødvendige for at kunne konfigurere disse indstillinger.
1
Tryk på  (Indstillinger/Registrering).
2
Tryk på <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Printindstillinger>  <Tvunget print af genkendelsesinformation>.
3
Tryk på <Til>, og vælg de funktioner, der tvungent skal printe brugerinformationerne.
I <Målfunktion> skal du trykke på <Til> for hver funktion, som du vil anvende denne indstilling på.
4
Angiv printpositionen og originalens retning, og tryk på <OK>.
Tryk på piletasterne for at vælge printpositionen. For at justere positionen nøjagtigt kan du trykke på <Vælg detaljer> og angive placeringen.
Vælg <Opretstående billede> for at indstille originalen til lodret, eller vælg <Sidelæns billede> for at indstille originalen til vandret.
8298-0HJ