Ændring af systemadministrator-ID'et og -PIN-koden

Når Administration af afdelings-id er aktiveret, skal afdelings-id'er indstilles for brugere, før de kan logge på. Systemadministrator-ID'et og systemadministrator-PIN-koden er begge som standard indstillet til "7654321", men det anbefales at ændre begge af hensyn til sikkerheden. Følg proceduren herunder for at ændre dem.
Pas på, du ikke glemmer systemadministrator-PIN-koden. Kontakt Canon Danmark, hvis du glemmer dit systemadministrator-id.
Denne indstilling er ikke standardadministratorindstillingen for Brugergodkendelse. Hvis du vil angive denne indstilling for en bruger med administratorrettigheder i Brugergodkendelse, skal du indstille [Select Role to Set:] til "Administrator". Registrering af brugerinformationer i den lokale enhed
1
Tryk på  (Indstillinger/Registrering).
2
Tryk på <Administrationsindstillinger>  <Brugeradministration>  <Indstillinger for informationer til systemadm.>.
3
Udfør de nødvendige ændringer i indstillingerne for systemadministratoren, og tryk på <OK>.
<Systemadministrators ID>
Indtast et nummer 7 eller færre cifre for det nye systemadministrator-ID.
<Systemmanager PIN>
Indtast et nummer på syv eller færre cifre for den nye systemadministrator-PIN-kode, og tryk på <Bekræft>. For bekræftelse skal du indtaste PIN-koden igen og trykke på <OK>.
<Systemadministrator> / <E-mailadresse> / <Kontaktinformation> / <Kommentar>
Indtast informationer om administratoren efter behov.
Du kan ikke registrere et systemadministrator-ID id eller en PIN, der kun består af nuller, f.eks. "00" eller "0000000".
Selv hvis du indtaster færre end syv cifre, tilføjes 0'er i starten af nummeret, så der angives syv cifre.
Når tilbehøret Copy Card Reader er monteret, nulstilles systemadministrator-ID'et og systemadministrator-PIN-koden til "7654321". Valgfrit tilbehør
Du kan også gøre det til et krav, at der skal angives syv cifre til systemadministrator-ID og systemadministrator-PIN. Få flere oplysninger ved at kontakte Canon Danmark.
8298-0FJ