Printning efter tjek af dokumentet (Hold) (kun C5800-serie)

Ved midlertidigt at gemme et dokument (Printjob) i Job hold-området fra computeren mv. kan du printe en prøve, inden du starter på et stort printjob, printe dokumenter i prioriteret rækkefølge eller printe efter visning af de endelige, betingede indstillinger. Denne funktion kaldes for "Job hold".
Hvis du vil bruge tilstanden Job Hold, skal du have den tilstand indstillet på forhånd. <Hold> (kun C5800-serie)
Bemærk, at printjobs, der er gemt i Job hold-området, automatisk slettes, når der er forløbet en angivet tidsperiode. Du kan ændre denne tidsperiode. <Tid før Hold-job slettes automatisk>
Hold-lagerpladsen deles med mailbokse. Se kapaciteten for Mailboks for at få flere oplysninger om maksimumpladsen.
8298-09S