Scanning af en original med modstående side og lagring/afsendelse af den som to separate sider

Du kan scanne to modstående sider i en bog eller i et tidsskrift på separate sider i én arbejdsgang.
Når der scannes modstående sider i bog eller indbundet original, skal originalen lægges på glaspladen. Anbring originalen med forsiden nedad med dets hjørne justeret med glaspladens øverste venstre hjørne, som vist herunder.
1
Anbring originalen. Placering af originaler
2
Tryk på <Scan og send>. <Hjem>-skærmen
3
Angiv modtageren på skærmbilledet Grundlæggende scanningsfunktioner. Skærmbilledet Grundlæggende scanningsfunktioner
4
Angiv scanningsindstillingerne efter behov. Grundlæggende betjeninger ved scanning af originaler
5
Tryk på <Tilvalg>  <Bog 2 sider>.
6
Tryk på <Luk>.
7
Tryk på  (Start).
Originaler scannes og afsendelse/lagring starter.
8298-0AU