MEAP-sovellusten hallinta

Tietojen tarkistamisen ja asennusten vaihtamisen lisäksi voit päivittää MEAP-sovellukset tai poistaa sovellukset käyttämällä SMS:ää Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta.
Kun käytät SMS-näyttöä, älä käytä selaimen [Back]-painiketta. Muutoin SMS-näyttö ei ehkä toimi oikein.
1
Kirjaudu Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovellukseen. Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksen käynnistäminen
2
Valitse portaalisivulla [Service Management Service].
3
Koosta SMS-ikkunan asetukset.
[Device Serial Number: <Serial Number>]
Näyttää laitteen sarjanumeron. Käytä tätä numeroa kun hankit lisenssitiedoston. Käyttöoikeustiedoston hankkiminen
Valikko
Jos napsautat nimikettä, avautuu nimikkeen hallintasivu.
[MEAP Application Management]: Asennettuja MEAP-sovelluksia hallitaan pääosin tällä sivulla.
[Install MEAP Application]: Näytössä on sivu MEAP-sovellusten asennusta ja päivitystä varten. MEAP-sovellusten asentaminen
[System Management]: Näytössä on sivu MEAP-järjestelmään liittyvien sovellusten ja tietojen hallintaa varten.
[Resource Information]
Näyttää tallennuslaitteen käyttömäärän, jäljellä olevan tilan ja tallennuslaitteen käyttösuhteen sekä tilan, joka on MEAP-sovelluksen ja järjestelmäsovellusten käytössä.
[MEAP Application Management]
Näyttää MEAP-sovelluksen nimen ja version, päivityksen päivämäärän, käyttötilan ja lisenssin tilan.
Jos napsautat MEAP-sovelluksen nimeä, tiedot kuten yhtiön nimi ja muistin käyttömäärä kullekin sovellukselle näytetään. Lisenssin hallintaa ei suoriteta täältä. MEAP-sovelluslisenssien hallinta
Kohdassa käyttötila näytetään joku seuraavista.
Voit lopettaa MEAP-sovelluksen käytön napsauttamalla [Start] / [Stop] -painiketta toimintatilan oikealla puolella.
MEAP-sovelluksen asennus poistetaan, kun valitset [Uninstall].
Kohdassa lisenssin tila näytetään joku seuraavista.
[To Portal]/[Log Out]
Napsauta avataksesi Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksen portaalisivun tai Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksen kirjautumisikkunan.
MEAP-sovelluksen käynnistäminen tai lopettaminen
MEAP-sovelluksen todennustietojen määrittäminen
MEAP-sovelluksen asennuksen poistaminen
4
Kun lopetat toiminnon, valitse [Log Out].
Kun suljet SMS:n, muista kirjautua ulos. Jos suljet selaimen ilman että kirjaudut ulos, et voi käyttää SMS vähään aikaan.
8299-0XS