Kopio-/tulostustöiden peruuttaminen

Jos valitset (Seis) käyttöpaneelissa, kun lähetys-/tulostustyötä käsitellään ja kohteeseen <Lähetä työt>/<Tulostustyöt> vievä näyttö on esillä, meneillään oleva lähetys-/tulostustyö keskeytetään ja <Lähetä työt>/<Tulostustyöt> tulee esiin.
Valitse työ, jonka haluat peruuttaa ja paina <Peruuta>.
Näytöt, jotka vievät kohteeseen <Lähetä työt>/<Tulostustyöt>
<Päävalikko>-näyttö
<Tulostus>-näyttö
Ylänäytöt kohdassa <Tilavalvonta> (<Kopio/Tuloste>, <Lähetä>, <Vastaanotto>, <Tallenna>, <Tarvikkeet/Muut>)
<Visual Message Settings>-näyttö
Jos valitset (Seis) käyttöpaneelissa, kun lähetys-/faksityötä käsitellään ja <Faksi>- / <Skannaa ja lähetä> -näyttö on esillä, esiin tulee ponnahdusikkuna, joka peruuttaa meneillään olevan työn. Kun useita töitä on kesken, voit määrittää, mikä niistä peruutetaan: viimeksi tehty vai työ, jota ollaan parhaillaan lähettämässä. (<Peruutettava työ kun Seis painetaan>)
Jos käyttöpaneelin (Seis) -painikkeen painamisen jälkeen on aloitettu työ, tämä työ suoritetaan.
Tietoja töiden peruuttamisesta kohdassa <Kopio> tai <Faksi> on kohdassa Kopioinnin peruuttaminen tai Faksilähetysten peruuttaminen.
8299-060