Ryhmän tallentaminen pikavalintapainikkeeseen

Pikavalintapainikkeisiin tallennetut vastaanottajat voidaan yhdistää ryhmään ja tallentaa yhdeksi vastaanottajaksi.
Voit tallentaa ryhmään myös postilaatikon (laitteen tilapäisen tallennustilan) (Tiedostojen yksinkertainen muokkaus).
1
Valitse <Vast./Välitä asetukset>. <Päävalikko>-näyttö
2
Valitse <Tallenna pikavalinta>.
3
Valitse pikavalintapainike, jonka haluat tallentaa, ja valitse <Tallenna/Muokkaa>.
4
Valitse <Ryhmä>.
5
Valitse <Nimi>  kirjoita ryhmän nimi ja valitse <OK>.
6
Valitse <Pikavalintapainikkeen nimi>  kirjoita pikavalintapainikkeen näyttönimi ja valitse <OK>.
7
Valitse vastaanottajat, jotka haluat tallentaa ryhmään.
Valitse <Lisää pikavalinnasta>  valitse vastaanottaja valitse <OK>.
Lokeroa valittaessa
Valitse <Tallenna lokeroon>  valitse Lokero  valitse <OK>.
8
Valitse <OK>  <Sulje>.
8299-069