Merkkien syöttäminen

Syötä merkit kosketusnäytön painikkeilla ikkunoissa, joihin on syötettävä aakkosnumeerisia merkkejä. Voit syöttää numerot myös numeropainikkeilla.
Esimerkki: <Aakkosnum. merk.> -tila

Merkkien syöttökenttä

Syötetyt merkit näkyvät näytössä.

<Askelpalaut.>-painike

Jokaisella painalluksella voit poistaa merkin kohdistimen vasemmalta puolelta yksi kerrallaan.
Jos poistettava merkki ei ole kohdistimen vasemmalla puolella, siirrä kohdistinta valitsemalla  tai ().
Jos haluat poistaa kaikki syöttämäsi merkit, valitse käyttöpaneelissa  (Tyhjennä).

Syöttötapapainike

Valitse syöttötapa pudotusvalikosta.
<Aakkosnum. merk.>
Aakkosnumeerinen syöttötapa
<Tunnus>
Symbolien syöttötapa
Et ehkä voi valita syöttötilaa, koska syötettävien merkkien tyyppi on ennalta määritetty joissakin näytöissä.

Merkkien syöttöpainike

Sama näppäimistön asettelu kuin tietokoneessa.

Enter-painike

Paina aloittaaksesi uuden rivin.

<Alt-näpp.>-painike

Paina näyttääksesi vain numeropainikkeet.

<AltGr-näp>-painike

Paina näyttääksesi merkit korkomerkein.

<Välilyönti>-painike

Paina lisätäksesi välilyönnin.

<Isot kirj.>-painike

Paina ja kirjoita isoja kirjaimia.

<Siirto>-painike

Paina ja kirjoita isoja kirjaimia tai symboleja.

Kohdistin-painike

Siirtää kohdistinta syöttökentässä.
Kun numeropainikkeiden kuvake on näkyvissä
Kun < Voit käyttää num.painikkeita.> on näkyvissä, voit syöttää numeroita käyttöpaneelin numeropainikkeilla.
Esimerkki: <Kopiosuhde>-asetusikkuna
Kun < Syötä numeropainikkeilla.> on näkyvissä, numeroita voidaan syöttää vain käyttöpaneelin numeropainikkeilla.
Syötä merkit USB-näppäimistöllä
Voit käyttää merkkien syöttämiseen myös USB-porttiin liitettyä USB-näppäimistöä (Etupuoli). Huomioi seuraavat seikat, kun kirjoitat USB-näppäimistöllä.
Valitse <Käytä MEAP-ajuria USB-syöttölaitteille> -asetukseksi <USB-asetukset>-kohdassa <Ei>. <Käytä MEAP-ajuria USB-syöttölaitteille>
USB-näppäimistöllä voit syöttää vain ASCII-merkkejä.
Painikkeet, jotka eivät näy kosketusnäytön näppäimistössä, kuten Delete-, End-, Tab-, Esc- ja toimintopainikkeet, eivät ole käytettävissä USB-näppäimistössä.
USB-näppäimistön syöttöääni määräytyy ääniasetusnäytön <Syöttöääni>- ja <Väärä Syöttöääni> -asetusten mukaan. Ääniasetukset
8299-05C