Muut viimeistelytoiminnot

Voit käyttää muita viimeistelytoimintoja asentamalla lisävarusteita. Huomaa, että käytettävissä olevat toiminnot saattavat vaihdella mallin ja asennettujen lisävarusteiden perusteella. Lisävarusteet
Käännä 90 astetta
Voit luovuttaa kunkin paperierän vaihdellen pysty- ja vaakasuuntaisesti.
Rei'itys
Voit tehdä arkistointiin tarvittavat reiät.
Z-taitto
Voit taittaa paperin oikean puolen kolmeen osaan.
Jos määrität Z-taiton ja nidontatilan, ja Z-taitettavia arkkeja on enemmän kuin 10, tulosteet lajitellaan mutta niitä ei nidota.
C-taitto
Voit jakaa paperin kolmeen osaan siten, että se taittuu C:n muotoon.
Kun haluat, että tulostettu puoli taitetaan sisäpuolelle, kun tulostetaan vain paperin yhdelle puolelle, valitse <Teksti ylös (Käänt. järjestys)> kohdassa <Teksti ylös/Teksti alas>.
Puolitaitto
Voit taittaa kunkin arkin puoliksi.
Z-haitaritaitto
Voit jakaa paperin kolmeen osaan siten, että se taittuu Z:n muotoon.
Kun haluat, että tulostettu puoli taitetaan sisäpuolelle, kun tulostetaan vain paperin yhdelle puolelle, valitse <Teksti ylös (Käänt. järjestys)> kohdassa <Teksti ylös/Teksti alas>.
Vihkotaitto
Vihkoviimeistelijällä voit taittaa tulosteen arkit keskeltä vihkon muotoon. Voit määrittää miten monta arkkia taitetaan yhteen ja miltä sivulta tulostus aloitetaan.
Rinnakkainen kaksoistaitto
Voit taittaa paperin kahtia ja sen jälkeen uudelleen kahtia.
Kun haluat, että tulostettu puoli taitetaan sisäpuolelle, kun tulostetaan vain paperin yhdelle puolelle, valitse <Teksti ylös (Käänt. järjestys)> kohdassa <Teksti ylös/Teksti alas>.
Paperityypistä riippuen et ehkä voi käyttää viimeistelytoimintoja. Laitemääritykset
Kun määritetään asetukset kohdassa <Tallennetut tiedostot>
Viimeistelytoimintoa voidaan käyttää vain, kun tulostetaan PDF-/XPS-tiedostoa tai lokeroon tallennettua tiedostoa.
8299-078