Erikseen skannattujen alkuperäisten kopioiminen yhdessä (Koontityö)

Vaikka alkuperäisiä olisi liian monta asetettavaksi syöttölaitteeseen samanaikaisesti, voit skannata alkuperäiset erikseen ja kopioida ne yhtenä asiakirjaeränä. Myös syöttölaitteessa ja valotuslasilla skannatut alkuperäiset voidaan kopioida samanaikaisesti.
1
Aseta alkuperäinen. Alkuperäisten asettaminen
2
Valitse <Kopio>. <Päävalikko>-näyttö
3
Valitse kopioinnin perustoimintonäytössä <Lisäasetukset>. Kopioinnin perustoimintonäyttö
4
Valitse <Koontityö>  <Sulje>.
5
Skannaa alkuperäiset painamalla  (Aloita).
Kun skannaus on valmis, avautuu ikkuna joka kehottaa sinua skannaamaan seuraava alkuperäinen.
6
Aseta seuraava alkuperäinen ja skannaa alkuperäinen painamalla  (Aloita).
Toista tätä vaihetta, kunnes olet skannannut kaikki alkuperäiset.
Muuta skannausasetuksia valitsemalla <Muuta asetuksia>.
Seuraavia toimintoja voidaan käyttää kohdassa <Muuta asetuksia>: Tarvittavat skannausasetukset on asetettava etukäteen, koska muita toimintoja ei voi muuttaa Koontityö-tilassa.
<Valitse väri>
<Kopio suhde>
<2-puol. alkuperäinen>
<Tummuus>
<Alkuperäisen tyyppi>
Jos määrität <N 1:lle> -tilan yhdessä Koontityö-tilan kanssa, et voi muuttaa asetuksia <Valitse väri>, <Kopio suhde> ja <Tummuus> kohdassa <Muuta asetuksia>.
7
Valitse <Aloita kopiointi>.
Kopiointi alkaa.
8299-072