Faksien vastaanottaminen

Kun faksi vastaanotetaan

Käyttöpaneelin Käsittely/Data-ilmaisin vilkkuu vihreänä. Kun vastaanotto on valmis, asiakirja tulostetaan automaattisesti ja ilmaisin sammuu.
Jos haluat peruuttaa vastaanoton, valitse  (Tilavalvonta)  <Vastaanotto>  <Työn tila>  valitse asiakirja  <Peruuta>.

Tulostuspaperi

Tullut faksi tulostetaan samankokoiselle paperille kuin vastaanotettu asiakirja. Jos vastaanotetun asiakirjan kokoista paperia ei ole lisätty, asiakirja tulostetaan <Valitse kasetti> -asetuksen mukaan. <Valitse kasetti>
Faksitietopalvelujen vastaanotto
Noudata tallennettua viestiä ja kirjoita palvelun numero. Valitse sitten <Vastaanoton aloitus>.
Jos tarvitset lisätietoja itse palvelun käyttämisestä, ota yhteys palvelun tarjoajaan.
Faksien vastaanotto aliosoitteella
Laite tukee ITU-T*-standardin aliosoitteiden käyttöä. Vastaanottaaksesi asiakirjan aliosoitteella, katso <Välitysasetukset>.
* Lyhennys sanoista International Telecommunication Union-Telecommunication Standardization Sector, joka on ryhmä joka tekee suosituksia maailmanlaajuisen telekommunikaation standardisoimiseksi.
VINKIT
Voit säästää paperia kun tulostat.
Tulostuksessa voit lisätä vastaanotettuihin asiakirjoihin tietoja, kuten vastaanoton ajan. <Tulosta vastaanottosivun alatunniste>
Jos asetat laitteen tarkistamaan vastaanottosalasanan aliosoiteliikennöinnissä, voit estää laitetta vastaanottamasta roskapostifakseja. <Vastaanoton salasana>
Jos valitset <Välitä tilap. tall. tiedostot muistivastaanottolokeroon> -asetukseksi <Kyllä>, voit välittää vastaanotetut asiakirjat laitteen tallennustilaan (muistivastaanottolokeroon), jos niitä ei voi tulostaa paperitukosten tai paperin loppumisen vuoksi. Tässä tapauksessa <Faksin muistinlukitus>/<Käytä I-faksin muistinlukitusta> -asetukseksi määritetään automaattisesti <Kyllä> ja välitetyt asiakirjat voidaan tarkistaa näytössä. Välitetyt asiakirjat voidaan myös tulostaa myöhemmin. (Vastaanotettujen asiakirjojen tallentaminen laitteeseen (Muistivastaanotto)) Voit palata tavalliseen tulostukseen määrittämällä <Faksin muistinlukitus>/<Käytä I-faksin muistinlukitusta> -asetukseksi <Ei>.
8299-08H