Erikokoisten alkuperäisten lähettäminen yhdessä (Erikokoiset alkuperäiset)

Voit asettaa syöttölaitteeseen erikokoisia alkuperäisiä ja skannata ne samalla kerralla. Tämä eliminoi tarpeen asettaa alkuperäiset erikseen.
Skannattavien alkuperäisten kokoyhdistelmä on rajoitettu. Sopimattoman yhdistelmän skannaus saattaa vahingoittaa alkuperäisiä tai aiheuttaa paperitukoksia. Laitemääritykset
Älä aseta yhdessä alkuperäisiä jotka ovat eri paksuisia tai eri paperityyppiä. Se saattaa vaurioittaa alkuperäisiä tai aiheuttaa paperitukoksia.
1
Aseta alkuperäiset syöttölaitteeseen Alkuperäisten asettaminen
2
Valitse <Faksi>. <Päävalikko>-näyttö
3
Määritä vastaanottaja faksin perustoimintonäytössä. Faksin perustoimintonäyttö
4
Määritä skannausasetukset tarpeen mukaan. Faksien lähettämisen perustoiminnot
5
Valitse <Lisäasetukset>  <Erikokoiset alkuperäiset>.
6
Valitse <Sulje>.
7
Valitse  (Aloita).
Alkuperäiset skannataan ja lähetys alkaa.
Jos asetat Erikokoiset alkuperäiset -tilan, skannausnopeus saattaa olla hitaampi kuin tavallisesti.
8299-08W