Pölysuojalasin puhdistaminen

Jos valkoisia raitoja tai muita tulostusvirheitä ilmenee valotuslasin, syöttölaitteen ja pääyksikön puhdistamisen jälkeen, pölysuojalasi voi olla likainen. Puhdista tässä tapauksessa pölysuojalasi seuraavien ohjeiden mukaisesti.
1
Sammuta virta ja irrota virtajohto pistorasiasta.
Laitteen virran katkaiseminen
Tarkista laitteen toimintatila ennen virran sammuttamista. Virta voidaan sammuttaa, vaikka laite suorittaa toimintoa. Virran sammuttaminen voi kuitenkin aiheuttaa toiminnon keskeytymisen tai tietojen vahingoittumisen.
2
Avaa pääyksikön etukansi.
3
Poista puhdistustikku.
Puhdistustikkua säilytetään pääyksikön etukannessa.
Irrota puhdistustikku liu'uttamalla sitä oikealle ja sitten ylös.
4
Puhdista aukot puhdistustikulla.
Aseta puhdistustikku aukkoon siten, että sen päässä oleva tyyny osoittaa alaspäin.
Työnnä puhdistustikkua sisään, kunnes se osuu aukon pohjaan. Liikuta sitä sitten hellävaraisesti edestakaisin.
Puhdista kaikki neljä aukkoa puhdistustikulla.
5
Kun puhdistus on suoritettu, palauta puhdistustikku sen alkuperäiseen paikkaan.
Palauta puhdistustikku pääyksikön etukanteen siten, että sen kärki on vasemmalla puolella.
6
Sulje pääyksikön etuovi.
7
Kytke virtajohto pistorasiaan ja kytke virta laitteeseen.
Laitteen käynnistäminen
8299-01E