Niittien lisääminen sisäiseen viimeistelijään

1
Avaa viimeistelijän etukansi.
2
Vedä niittikasetti ulos.
Avaa lukitus vetämällä vihreästä ulokkeesta. Nosta pesää kevyesti ylöspäin samalla, kun vedät sitä suoraan ulos.
3
Poista tyhjä niittipesä niittikasetista.
Pidä kiinni niittipesästä nuolimerkin kohdalta ja poista se nuolen suuntaisesti.
4
Ota uusi niittipesä pakkauksesta.
5
Aseta uusi niittipesä niittikasettiin.
Aseta niittipesän etuosan ulkoneva levy niittikasettiin, ja laske niittipesä paikalleen niittikasettiin.
6
Pidä kiinni niittikasetin vihreästä ulokkeesta ja työnnä kasettia sisään niin syvälle kuin se menee.
7
Sulje viimeistelijän etukansi.
Niitit voidaan kohdistaa automaattisesti suorittamalla "kuivanidonta".
8299-01L