2-Sided Single Pass Feeder (Single Pass DADF-C)

Single Pass DADF-C on lisävaruste.

Alkuperäisen asetusilmaisin

Syttyy, kun alkuperäinen on asetettu syöttötasolle.

Syöttölaitteen kansi

Avaa tämä kansi, kun poistat syöttölaitteeseen juuttuneen paperin. Paperitukokset viimeistelijässä

Liukuohjaimet

Säädä nämä ohjaimet alkuperäisen asiakirjan leveyden mukaan.

Alkuperäisten syöttötaso

Tähän asetetut alkuperäiset asiakirjat syötetään automaattisesti syöttölaitteeseen. Jos vähintään kaksi arkkia on lisätty, ne voidaan skannata peräkkäin. Alkuperäisten asettaminen

Alkuperäisten syöttötason jatke

Vedä tämä taso ulos, kun lisäät suurikokoisen alkuperäisen asiakirjan.

Asiakirjan skannausalue

Syöttölaitteeseen asetetut alkuperäiset asiakirjat skannataan tämän alueen mukaan.

Asiakirjan skannausalueen kansi

Avaa tämä kansi, kun puhdistat asiakirjan skannausaluetta. Pääyksikön huolto

Valotuslasi

Kun skannaat kirjoja, paksuja tai ohuita alkuperäisiä asiakirjoja tai muita asiakirjoja, joita ei voida skannata syöttölaitteella, aseta ne valotuslasille. Alkuperäisten asettaminen

Alkuperäisten luovutustason jatke

Vedä tämä taso ulos, kun skannaat suurikokoisia alkuperäisiä asiakirjoja, jotta ne eivät putoa syöttölaitteen reunan yli. Tasoa voidaan jatkaa kahteen eri pituuteen alkuperäisen asiakirjan koon mukaan.

Alkuperäisten pysäytin

Pidättää alkuperäiset pitäen ulostulevat alkuperäiset järjestyksessä.

Alkuperäisten luovutustaso

Skannatut alkuperäiset asiakirjat luovutetaan tähän.

Alkuperäisten luovutuksen ilmaisin

Jos asetat syöttölaitteeseen alkuperäisiä asiakirjoja, kun toisen työn alkuperäisiä on vielä alkuperäisten luovutustasolla, ilmaisin ilmoittaa käyttäjälle vilkkumalla, että alkuperäisiä on vielä luovutustasolla.
Kun paksu alkuperäinen, kuten kirja tai aikakauslehti asetetaan valotuslasille, älä paina syöttölaitetta voimakkaasti.
Älä aseta mitään ylimääräistä alkuperäisten luovutusalueelle. Se saattaa vaurioittaa alkuperäisiä asiakirjoja.
Puhdista syöttölaite ja valotuslasi säännöllisin väliajoin saavuttaaksesi moitteettoman tulostusjäljen. Säännöllinen puhdistus
8299-00A