2-Sided Double Pass Feeder (DADF-BA)

DADF-BA on lisävaruste.

Alkuperäisen asetusilmaisin

Syttyy, kun alkuperäinen on asetettu syöttötasolle.

Syöttölaitteen kansi

Avaa tämä kansi, kun poistat syöttölaitteeseen juuttuneen paperin. Paperitukokset viimeistelijässä

Liukuohjaimet

Säädä nämä ohjaimet alkuperäisen asiakirjan leveyden mukaan.

Alkuperäisten syöttötaso

Tähän asetetut alkuperäiset asiakirjat syötetään automaattisesti syöttölaitteeseen. Jos vähintään kaksi arkkia on lisätty, ne voidaan skannata peräkkäin. Alkuperäisten asettaminen

Asiakirjan skannausalue

Syöttölaitteeseen asetetut alkuperäiset asiakirjat skannataan tämän alueen mukaan.

Valotuslasi

Kun skannaat kirjoja, paksuja tai ohuita alkuperäisiä asiakirjoja tai muita asiakirjoja, joita ei voida skannata syöttölaitteella, aseta ne valotuslasille. Alkuperäisten asettaminen

Alkuperäisten pysäytin

Pidä alkuperäisistä kiinni kevyesti, niin että ne luovutetaan siististi. Sen paikkaa ei tarvitse säätää manuaalisesti.

Alkuperäisten luovutustaso

Skannatut alkuperäiset asiakirjat luovutetaan tähän.

Alkuperäisten luovutuksen ilmaisin

Jotta alkuperäiset eivät jäisi alkuperäisten luovutustasolle, tämä ilmaisin vilkkuu, kun alkuperäisiä luovutetaan, ja vilkkuu jonkin aikaa sen jälkeen, kun kaikki alkuperäiset on luovutettu.
Kun paksu alkuperäinen, kuten kirja tai aikakauslehti asetetaan valotuslasille, älä paina syöttölaitetta voimakkaasti.
Älä aseta mitään ylimääräistä alkuperäisten luovutusalueelle. Se saattaa vaurioittaa alkuperäisiä asiakirjoja.
Puhdista syöttölaite ja valotuslasi säännöllisin väliajoin saavuttaaksesi moitteettoman tulostusjäljen. Säännöllinen puhdistus
8299-00C